شهریور 31, 1399

انگولار 10.1.2 و بروزرسانی جدید با کارآیی دو تا چهار برابر ngcc

  یکی از خدمات ارائه شده توسط خانه هوش مصنوعی ایران ارائه آموزش، مشاوره، توسعه سامانه ها، تحلیل و طراحی با معماری های نوین در پروژه های کوچک و بزرگ شماست. شب گذشته بروزرسانی انگولار نسخه 10.1.2 انجام شد. بروزرسانی ... ادامه مطلب